You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
WD

Laden...

Worteldagen wordt georganiseerd door drie teamleden: Ina, Rob en Saskia Reynders. Een familiebedrijf zou je het bijna kunnen noemen, want ook de overige gezinsleden en hun aanhang zijn bijna ieder jaar van de partij en dragen waar ze kunnen, hun steentje bij. Naast de familieleden zijn er ieder jaar vrienden en kennissen die jaar in, jaar uit terugkomen om te helpen vrijwilligen. Voor velen een “mini vakantie” waarin gewerkt wordt, maar de boventoon vooral de gezelligheid en warme, energieke sfeer heerst.Ina Reynders - Veldhuis

Oprichter en algehele leiding

Ina is de voorzitter van Stichting Amonet en een echte verbinder. Bij Worteldagen is dit een kwaliteit die veel mogelijk maakt en zorgt voor veel warme contacten. Naast de officiele zaken met de gemeente en de provincie gaat ze graag met iedereen in gesprek om overal een oplossing voor te vinden. Niet alleen voor het evenement zelf, maar net zo graag voor een ander. Voor velen is ze het eerste aanspreekpunt en staat bekend als ‘De Wortelmoeder’. Ina heeft een onuitputtelijk enthousiasme, een verzorgend karakter en liefde voor elk nieuw wortelkind dat haar terrein betreedt.

Rob Reynders

Productieleider

Rob is de productieleider van Worteldagen. Dit betekent dat hij zich vooral bezig houdt met de praktische zaken van en rondom het evenement. Dit vertaald zich naar ontzettend veel verschillende taken. Met zijn eigen ervaring in bouwen is hij voor de studenten een sparringpartner over de uitvoerbaarheid op de locatie. Ook heeft Rob de meeste logistieke taken op zijn bordje. Daarnaast richt hij zich vooral op de organisatie en planning. En is Rob de administratieve kracht en de aansturende drive van het team. Een echte manusje van alles.

Saskia Reynders

Artistiek leider

Saskia biedt het artistieke fundament. Ze heeft een opleiding aan de Academie Minerva in Groningen afgerond en ervaring in de commerciële culturele sector. Vanuit haar ervaring en expertise is zij de organisatorische steun voor Rob en Ina. Haar betrokken en eigenzinnige perspectief levert de organisatie een spiegel en wat vernieuwing. Samen met haar inhoudelijk kennis zorgt zij ervoor dat het evenement harmonieus en professioneel blijft ontwikkelen. Daarnaast heeft ze de rol als beeldend kunstenaar die het kunstobject maakt in samenwerking met de leerlingen van OBS de Hekakker dat tevens het centrepiece is op het festivalterrein.

Vrijwilligers

Tijdens het festival zelf, maar ook in de weken ervoor wordt dit team uitgebreid met diverse vrijwilligers die de dagelijkse gang van zaken ondersteunen en begeleiden. In de voorbereidingen zijn vooral sterke handen nodig om het kampeerterrein in orde te maken. In de twee weken dat de studenten er zijn is er dagelijks een (wisselende) kok die voor 50± man een warme maaltijd voorziet. Tijdens het festival zijn er extra handen nodig voor onder andere de routebegeleiding, info en ticketverkoop, onderhoud en een floormanager.

Vrijwilligen

©   WD23 Bonhagen products